🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

COVID-19

Носенето на маски в кантората и прилежащите ѝ части, е задължително!

(правилно поставени)

март, 2022 г.

 

 

COVID-19

Всички клиенти в нотариалната кантора,

трябва да имат поставена защитна маска за лице,

 покриваща носа и устата. 

Това е задължително условие за прием и обслужване.

Придружаващите лица, които няма да подписват документи, ТРЯБВА да изчакат пред нотариалната кантора (на двора).

 

Учтиво молим, да се съобразявате с всички наши мерки и здравно-хигиенни изисквания в нашата кантора.

 

М Е Р К И: 

1. Трябва да носите защитна маскапокриваща вашите нос и уста

2.  Въведена е задължителна дезинфекция на ръцете.

3. Придружаващите лица, които няма да подписват документи, ТРЯБВА да изчакат пред нотариалната кантора (на двора). 

4.Не трябва да сте поставени под карантина. Това важи и ако ваш близък – член на домакинството ви или лице, с което сте били в контакт, са поставени под карантина или са заразени. 

5. Ако броят на участващите в нотариалното производство лица възпрепятства спазването на дистанцията (над 4 лица), нотариусът следва категорично да откаже извършването на удостоверяването; нотариалното производство в тези случаи е препоръчително да се извършва чрез пълномощници на страните.


Учтиво молим, да се съобразявате с всички наши мерки и хигиенни изисквания.

Моля, да уважавате останалите посетители в кантората, общото здраве и частната собственост. 

 

Бъдете здрави!             От екипа на кантората