🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Нотариални удостоверявания

Нотариалните удостоверявания съставляват голямата част от компетенциите на нотариуса. 

 

Най-чести удостоверявания, които се извършват в нотариална кантора са:

 

 • Удостоверяване на подписи;
 • Удостоверяване на дата;
 • Удостоверяване на съдържание;
 • Удостоверяване верността преписи;
 • Удостоверяване на сделки;

 

За повече информация, за конкретни удостоверявания по вид, изберете „Услуги“, (тук).

 

 • Констатиране на различни обстоятелства;

 Други конкретни услуги:

 

Сделки с недвижими имоти

Сделки с МПС

 

Нотариални удостоверения

 

Извлечение от ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

„Нотариални удостоверявания“

Чл. 569 ГПК  Нотариални са производствата, по реда на които се извършват:

 1. правни сделки с нотариални актове;
 2. удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот, удостоверяване на датата, съдържанието или подписите на частни документи, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа;
 3. нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него;
 4. приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;
 5. вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон;
 6. даване на справки по нотариалните книги, включително по чл. 577, ал. 2;
 7. издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести;
 8. извършване на други нотариални действия, предвидени в закон.

 

 

Благодарим Ви, че ни посетихте!  

Sofia notar banner 01