🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Превенция

Превенция

ФУНКЦИИ НА НОТАРИУСА В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКАТА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА

 


Представянето / използването на неистински, имитирани или напълно или частично подправени частни или официални документи, документи за самоличност  (лични документи) или удостоверителни знаци
Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ЩЕ ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ !


 

Благодарение на въведените електронни информационни системи, нотариусите имат възможността реално да осъществяват превенция и да не допускат реализирането на документни престъпления от страна на злонамерени лица.