🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”

Подготвяне на тръжна и лицензионна документация

       Нотариалната кантора има опит в оформлението и удостоверяването на дружествени (фирмени) документи, необходими за някои обществени поръчки, търгове или лицензионни процедури.notarius udostoveriavania ok

Удостоверяването и получаването на документите се извършва на момента, в реално време (според необходимото технологично време за обработка) или в уговорено време, според желанието на клиента.Удостоверяваните документите трябва да бъдат представени в оригинал пред нотариуса, т.е. да носят оригинален подпис и печат на своя автор/издател/учреждение или да бъдат нотариално удостоверени.Лицето, което ги представя (приносителят), трябва да се легитимира с документ за самоличност.Копията на удостоверяваните документи се извършват в нотариалната кантора за по-голяма сигурност и бързина.ОРИГИНАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ НА СЛЕДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:Да са ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ – издадени от общински/държавни учреждения/органи/регистри; съдебни органи; нотариуси; учебни заведения или да са референция или сертификат.Да са ЧАСТНИ ДОКУМЕНТИ (между физически и юридически лица) – договори, протоколи, едностранни или двустранни волеизявления, но при изричното условие – да носят ДОСТОВЕРНА ДАТА – това означава да са нотариално удостоверени или да са вписани в общински или държавен регистър или страна по тях да е общината или държавата, в качеството си на стопански субект (юридическо лице).Други документи се подлагат на преценка като си запазваме правото да откажем тяхното удостоверяване.Страниците на оригиналния документ, трябва да са скрепени с подпис и/или печат на органа/издателя.Върху документите не трябва да има зачерквания, прибавки, поправки и други особености.Има кръг от документи, които не подлежат на „удостоверяване препис“ – примери: запис на заповед, съдебно-изпълнителен лист и други.