🌐Dear clients, the presence of an authorized interpreter is required, in case when a foreign citizen or a citizen of the Community (EU) & EEA, CH does not speak Bulgarian (in writing and in speech), even if the document is bilingual. More at: “FOREIGN NATIONALS”
Петък, 08 Февруари 2013 13:20

Проверка за автентичност на европейските документи за самоличност


            Като новатори в своята дейност, първи Ви предоставяме системата за проверка „Публичен регистър на Автентичните документи за самоличност онлайн - PRADO на Европейската комисия“.

Многообразието по видове и дизайн на лични документи (за самоличност) на европейските и други граждани създават предпоставки за тяхното фалшифициране.

С цел откриване на имитираните лични документи на вашите контрагенти (клиенти, съдружници, граждани), ЕК създава ПРАДО, която Ви представяме тук.

Напомняме, че европейските граждани могат да се легитимират пред Вас само с лична карта или паспорт. Свидетелствата за управление на МПС на граждани, които не са български, не могат да се ползват за удостоверяване на сделки. Следователно не могат да се ползват за преминаване на държавна граница, опериране с банкови сметки и пр. Гражданите на САЩ, Канада, Русия, др., могат да се легитимират единствено с паспорт.

Вход в системата на български език, от тук. Изберете търсената от вас държава.

За да използвате пълноценно тази система Ви е необходима обикновена UV лампа, подобна на тези, за проверка на банкноти.

Може да се запознаете с основните видовете защити за различните документи в брошурата на „Глосар на СЪВЕТА на ЕС - Защитени документи, защитни елементи и други технически термини, свързани с тях”, тук!

     09.09.2012 г.   

Линк към системата:

  https://www.consilium.europa.eu/prado/bg/search-by-document-country.html


                                             
                                                                                                                                                                                                                                                          

Статия създадена на: Петък, 08 Февруари 2013 13:20

©Всички права за статиите са запазени! Notaric.net